UJI I GROPOSUR-MAJA E ÇERENAKUT (Bjeshkët e Sharrit)

Lartësia: 2043 m/lmd

Vendndodhja: Bjeshkët e Sharrit

Tereni: T2. Shteg i dukshëm, por ka edhe segmente pa shteg të shënuar

Kohëzgjatja e Ecjes: 8 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 18 km.