MAJËN JEZERCE, SHQIPËRI E VERIUT

Karakteristikat e Majës Jezerce, T6-SAC dhe 6+ UIAA

Pozita Gjeografike: Alpet Dinarike-Lugina e Valbonës 42°26’30”V 19°48’45”L .

Lartësia: 2694 lmd.

Prominenca: 2036 m. Gjatësia: 22 km.

Karakteri i Shtegut: Kushte të plota dimërore..