MAJA E PIKËLLIMËS (KORITNIKU)

Lartësia: 2393 m/lmd

Vendndodhja: Bjeshkët e Sharrit, pjesa jug-perëndimore

Tereni: T2. Shteg i dukshëm, terren i hapur/livadhor

Kohëzgjatja e Ecjes: 8 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 19 km (e përafërt).