MAJA E OLIMPIT – GREQI

Vendndodhja: Jug-Perëndim të Selanikut; Përfektura
Pieria;Thesali
Lartësia: 2917 m/lmd
Prominenca Topografike: 2355 m
Karakteri: Maje konike vegjetative, me karakter shkëmbor
nga 1800 m.
Vështirësia: (T2) Ecja është e karakterit bjeshkatar, pa
rreziqe, përveç 150 metrat e fundit (janë të siguruara).
Gjatësia e Shtegut: 9
Koha e Ngjitjes/Zbritjes: 7-8 orë.