MAJA E LUBOTENIT

Lartësia: 2498 m/lmd

Vendndodhja: Bjeshkët e Sharrit

Koordinatat gjeografike: 42°12′ 24” V 21°07′ 10” L

Tereni: T4-T5. Kushte dimërore; pjerrësira të rrëshqitshme; temperatura të ulëta

Kohëzgjatja e Ecjes: 10-11 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 20 km.