LUGINA E VALBONËS, SI DHE PUSHTIMIN E MAJËS JEZERCE

Pozita Gjeografike: Alpet Dinarike-Lugina e Valbonës 42°26’30”V 19°48’45”L .

Lartësia: 2694 lmd.

Prominenca: 2036 m. Gjatësia Totale: 22 km.

Karakteri i Shtegut: Strukturë shkëmbore, pjerrësira të theksuara dhe pjesë me borë..