BJESHKËT E SHARRIT- LIQENI I GJOLIT

Lartësia Mbidetare e Liqenit: 2200 m/lmd

Vendndodhja: Bjeshkët e Sharrit, Komuna e Shtërpces

Relievi: Shtigje Bjeshke dhe Livadhe Alpine

Kohëzgjatja e Ecjes: 6-7 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 14 km (e përafërt)

Karakteri i Shtegut: I Mesëm (T2)

Kërkesa: Përgatitje për ecje në bjeshkë, me ngjitje graduale; ushqim të zakonshëm dhe ujë.

E rëndësishme: veshje standarde dhe xhaketë, shami-kapelë dhe krem mbrojtës, çorapë dhe ndërresa rezervë..