BJESHKATARE – MAJA E RUDOKËS, SHARR

Lartësia max: 2658 m/lmd

Vendndodhja: Vargmali i Sharrit

Tereni: T1 dhe T2, livadhor, panoramik dhe me ngjitje graduale

Kohëzgjatja e Ecjes: 6-7 orë.