BJESHKA E OSHLAKUT

Lartësia: 2226 m/lmd

Vendndodhja: Bjeshkët e Sharrit

Tereni: T1 dhe T2. Shteg i dukshëm livadhor; ngjitje graduale dhe natyrë tipike bjeshkatare

Kohëzgjatja e Ecjes: 5 orë

Gjatësia e Shtegut: Gjithsej 10 km.